Prosty zoning na switchu FibreChannel Cisco MDS

Zoning jest to metoda partycjonowania sieci FC niosąca za sobą same korzyści, zwiększa bezpieczeństwo i zabezpiecza przed wpływem innych urządzeń na nasze. Partycjonowanie to polega na całkowitym odizolowaniu komunikacji pomiędzy urządzeniami od innych urządzeń, czyli jest to swoisty kanał utworzony dla danej grupy. Ja uważam, że najlepszą praktyką jest tworzenie zoningu 1:1, czyli jeden inicjator i jeden target w jednej strefie i taki zoning przedstawię.Zoningi najczęściej wykonuje się po porcie, wwnie lub aliasie urządzenia. Ja preferuję użycie aliasów, których członkami są adres WWN kart. Wprowadza to więcej konfiguracji, ale w bardzo prosty sposób możemy później wymieniać karty w serwerach.

Najpierw przechodzę do konfiguracji przełącznika

conf t

A następnie tworzę alias urządzenia dla pierwszej karty w serwerze

fcalias name serwer1_karta1 vsan 1
member pwwn 10:00:00:60:69:00:23:74
exit

To samo z macierzą, tworzę alias dla procesora 1 w macierzy

fcalias name macierz1_procesor1 vsan 1
member pwwn 00:50:00:30:34:10:15:33
exit

Następnie mogę już utworzyć strefę, która umożliwi komunikację karty1 z procesorem1.

zone name serwer1_karta1-macierz1_procesor1 vsan 1
member fcalias serwer1_karta1
member fcalias macierz1_procesor1
exit

Utworzyłem strefę. Ponieważ grupuję strefy (zony) z każdego vsanu w grupy zwane zoneset-ami, wymagane jest jeszcze dodanie nowej strefy do grupy i aktywacja grupy.

zoneset name zoneset1 vsan 1
member serwer1_karta1-macierz1_procesor1
exit
zoneset activate name zoneset1 vsan 1
copy running-config startup-config

Po wykonaniu wszystkich powyższych komend moje urządzenia zaczęły się widzieć.