Wyświetlanie połączeń VirtualConnect wraz z ich filtrowaniem używając CLI

Wyświetlić pełną listę uplink portów w module virtual connect można z użyciem polecenia

show uplinkport

Jednak przy analizie problemów lub chcąc wyświetlić dany typ połączenia, możemy chcieć odfiltrować część danych. Można filtrować

po wszystkich polach będących nazwami kolumn, czyli standardowo:

===========================================
ID  Enclosure  Status  Type  Speed  Used By
===========================================

A robi się to banalnie prosto

show uplinkport "Used By"="SiecTestowa1"

Filtry można też łączyć ze sobą, w rozumieniu koniunkcji, czyli coraz bardziej zawężając obraz

show uplinkport "ID"="enc0:1" "Used By"="Stacking"