Zmiana portu administracyjnego w GlassFish v4

Standardowym portem administracyjnym w GlassFishu jest tcp/4848. Z różnych powodów może zajsć potrzeba jego zmiany.
Jest to bardzo proste, gdyż z pomocą przychodzi aplikacja do zarządzania GlassFishem: asadmin. W przykładzie zmienię port 4848 na 4949.

glassfish4/bin/asadmin set configs.config.server-config.network-config.network-listeners.network-listener.admin-listener.port=4949
glassfish4/bin/asadmin stop-domain
#killall java # tylko jeżeli stop-domain nie wykona się poprawnie lub nie będzie chciała wystartować instancja
glassfish4/bin/asadmin stop-domain

Instalacja MIB SNMP w systemie CentOS/RHEL 6

Zacznijmy od początku.
Co to jest MIB? Jest to skrót od Management Information Base, a sam MIB jest prostą bazą w której są zapisane informacje o obiektach, a każdy obiekt to jakaś informacja.
MIB są wykorzystywane przez SNMP, za pomocą którego można z urządzeń odczytywać i otrzymywać informacje, a także je konfigurować.

Za przykład instalacji nowego MIBa posłuży nam powernet412 umożliwiający obsługę urządzeń APC Symmetra z kartą ap9617/ap9618/ap9619.

Instalacja narzędzi SNMP i bibliotek

yum -y install net-snmp-libs net-snmp-utils

Pobranie pakietu MIB ze strony producenta i zapisanie go w odpowiedniej ścieżce

wget ftp://ftp.apc.com/apc/public/software/pnetmib/mib/412/powernet412.mib -O /usr/share/snmp/mibs/powernet412.mib.txt

Utworzenie konfiguracji MIB, lub dodanie tego pliku do istniejącej już konfiguracji

echo 'mibfile /usr/share/snmp/mibs/powernet412.mib.txt' >> /usr/share/snmp/snmp.conf

Warto przeglądnąć jakie identyfikatory obiektów istnieją w pliku, w tym jest ich dużo, nas interesuje coś, co obsługuje UPS-a:

grep 'OBJECT IDENTIFIER' /usr/share/snmp/mibs/powernet412.mib.txt

Na koniec komenda do snmpwalk, aby skorzystać z identyfikatora ups dla tej karty zarządzającej

snmpwalk -v 1 -c public 10.1.66.5 ups