Odmontowanie i zamontowanie zasobu NFS po awarii sieci

Mimo, iż montuję NFS-a z opcjami, które uodparniają go na zaniki sieci, to i tak czasem zastaję problemy.

noatime,timeo=30,intr,soft,noauto

Najczęstszym z nich jest problem z ponownym zamontowaniem zasobu po awarii sieci lub restarcie serwera NFS.
Polecam odmontować wtedy zasób z przełącznikami -f -l

umount -f -l /zasoby/NFS

Jeżeli po odmontowaniu z opcją force oraz lazy montowanie zasobu w tym samym miejscu objawia się długim oczekiwaniem, a właściwie zawieszeniem, polecam przerwać procedurę i usunąć katalog, do którego chcemy zamontować zasób, a następnie utworzyć do z powrotem

rmdir /zasoby/NFS
mkdir /zasoby/NFS

Nie spotkałem się z sytuacją, aby to nie pomogło.