Komendy w Linux ułatwiające życie

Istnieją takie komendy w Linuksie, które zaoszczędzają masę pracy, zabezpieczają nas i aplikacje przed popełnieniem błędów lub po prostu wykonują za nas 99% żmudnej pracy. Prezentuję kilka z nich, bez których nie wyobrażam sobie codziennej pracy.

 1. Dopisanie linii tekstu na początek pliku
  sed -i '1s/^/+:USER:ALL\n/' test

  Polecam przy dodawaniu wpisów do /etc/security/access.conf, gdy na końcu mamy -ALL:ALL

 2. Zamiana wielkich liter, na małe litery
  tr [A-Z] [a-z]

  Przydatne gdy potrzebujemy zunifikować jakiś tekst, czy zawartość zmiennych.

 3. Wyświetlanie wybranej kolumny ze spisu oddzielonego wybranym znakiem
  awk -F',' '{print $1}' test.csv

  Użyteczne przy wyświetlaniu danych z plików CSV

 4. Wyświetlanie pasujących danych w kolumnie z wybranej kolumny ze spisu oddzielonego wybranym znakiem
  awk -F' ' '$2~/udp/ {print $7}'

  Pożyteczne przy wyświetlaniu wielu linii reguł firewalla, w tym przykładzie wyświetlona przez iptables tablica nat pokaże jakie numery portów UDP są przekierowane

 5. Zmiana wartości w wielu plikach jednocześnie
  sed -i 's/192\.168\.10\.10/10.10.10.10/g' /opt/apache/conf/httpd.conf /etc/ssh/sshd_config

  Bezcenne, gdy chcemy zmienić masowo zawartości plików, na przykład, gdy zmieniamy adres IP serwera, a nasłuchujemy na sztywno zdeklarowanym adresie.

 6. Wyświetlanie wpisów zaczynających się od wyrazu1 a kończącego na wyrazie2
  sed -n '/<title>/,/<\/title>/p' nazwapliku

  Przyspiesza pracę przy analizie html-a oraz wielu konfiguracji

 7. Wypisanie zajętości danych przez katalogi w określonym katalogu
  find / -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -sh {} \;

  Wygodne, gdy chcemy przeanalizować, który katalog w drzewie plików zajmuje nam dużo miejsca. Często wykorzystywane już po wykonaniu komendy df, gdzie df może nam odpowiedzieć, że na przykład wolumen /var/log zajmuje nam już 99% swojej przestrzeni, a chcemy wiedzieć, co musimy zarchiwizować.

 8. Wyświetlenie zawartości pliku bez wybranych linii
  grep -vE "^#|^$" /etc/ssh/sshd_config

  Powyższy przykład wyświetli nam plik konfiguracyjny bez komentarzy i pustych linii, znakomicie ułatwia czytanie konfiguracji.

 9. Użycie tcp oraz udp z katalogu /dev
  echo > /dev/tcp/192.168.1.1/443

  Bardzo proste sprawdzenie, czy coś nasłuchuje na tym adresie IP i porcie

 10. Zamontowanie pliku iso do katalogu
  mount -o loop,ro /sciezka/do/pliku.iso /sciezka/do/zamontowania

  Polecam, gdy posiada się kopie dysków wykonane przez dd lub chce się obejrzeć zawartość obrazu płyty

 11. Który zestaw instalacyjny w repozytorium RHEL/CentOS/Fedora dostarczy szukanej aplikacji
  yum whatprovides */gcc
  yum provides */gcc

  Przyspieszy poszukiwanie odpowiedniej paczki rpm

 12. Wykonywanie komend na zdalnym systemie i otrzymywanie wyników na lokalnym komputerze
  echo 'free -t' | ssh user@router2

  Aby było to użyteczne w praktyce, trzeba mieć wymienione klucze, wtedy można wykonać jedną komendę na wielu serwerach

 13. Wyekstrahowanie zawartości pliku rpm bez jego instalacji
  rpm2cpio plik.rpm | cpio -idmv

  Czasem możemy nie mieć uprawnień lub chęci instalowania jakiegoś narzędzia, wiele z nich można uruchomić, stąd przydatność powyższego rozwiązania

 14. Skopiowanie na serwer SSH swojego klucza publicznego
  ssh-copy-id -i /home/uzytkownik/.ssh/klucz.pub uzytkownikzdalny@maszynazdalna

  Zdecydowanie usprawnia proces kopiowania kluczy na serwery