Jak wykonać twardy restart serwera blade, tak, jakby było to wyjęcie do z obudowy?

Aby wykonać twardy restart serwera, czyli odpowiednik wyjęcia serwera blade z obudowy, logujemy się z użyciem SSH do aktywnego modułu Onboard Administratora.

Wykonujemy z CLI Onboard Administratora komendę

reset server 16

Po naciśnięciu enter, system zapyta, czy jesteśmy pewni

WARNING: Resetting the server trips its E-Fuse. This causes all power to be momentarily removed from the server. This command should only be used when physical access to the server is unavailable, and the server must be removed and
reinserted.

Any disk operations on direct attached storage devices will be affected. I/O
will be interrupted on any direct attached I/O devices.

Entering anything other than 'YES' will result in the command not executing.

Do you want to continue ? NO

Operation terminated by user.

Należy wpisać YES i przycisnąć enter, aby serwer został zresetowany, na chwilę zniknie z obudowy, chwilę zajmie też aż pojawią się dane serwera, takie jak numer seryjny, czy model.