Wygenerowanie raportów ShowAll z OA oraz VC w c7000/c3000 z CLI

Najwygodniejszym dla mnie sposobem wygenerowania danych, o które między innymi może poprosić support, jest użycie vcsu dostępnego dla systemów Linux, Windows, jak i HP-UX. Składnia jest bardzo prosta

vcsu -a collect -i AdresIPOA -u Uzytkownik -p HasloUzytkownika -vcu UzytkownikVC -vcp HasloUzytkownikaVC

Powinny zostać wygenerowane dwa pliki

  • oaShowAll.txt – ShowAll z Onboard Administratora
  • vcmShowAll.txt – ShowAll z Virtual Connect Managera

I te pliki należy w przypadku problemów ze sprzętem w klatce blade-owej wysłać do serwisu.