Konfiguracja iLO z poziomu systemu operacyjnego z użyciem ipmitool

ipmitool jest otwartym alternatywnym narzędziem udostępniającym prosty i logiczny zestaw przełączników, którym możemy wyświetlać i zmieniać parametry konfiguracji interfejsów zarządzających zgodnych z IPMI, takich jak HP iLO, Dell iDRAC, czy Oracle ILOM i wiele, wiele więcej.

Najczęściej wykorzystywaną opcją jest restart interfejsu zarządzającego, o tym traktuję w osobnym wpisie.

  • Wyświetlenie wszystkich opcji danego polecenia na przykładzie zmiany następnego bootowania
ipmitool -l open chassis bootdev
  • Zmiana hasła użytkownika Administrator do iLO, zostaniemy poproszeni o dwukrotne podanie nowego hasła
ipmitool user set password 1
  • Konfiguracja następnego uruchomienia serwera – ma wejść do BIOS po restarcie i czekać
ipmitool chassis bootdev bios

Powinniśmy otrzymać odpowiedź z aplikacji

Set Boot Device to bios
  • Przetestujmy zatem restartując serwer z użyciem interfejsu zarządzającego
ipmitool power reset
  • Konfiguracja sieci: adres IP, maska podsieci, brama domyślna
ipmitool lan set 2 ipsrc static
ipmitool lan set 2 ipaddr 10.0.0.2
ipmitool lan set 2 netmask 255.255.255.0
ipmitool lan set 2 defgw ipaddr 10.0.0.1
  • Wyświetlenie wszystkich użytkowników
ipmitool user list 2