Skrypt PowerShell do pobierania raportów z hostów VMware ESXi

Nie jestem specjalistą od skryptowania w PowerShellu, ale gdy może mi to uprościć pracę, nie wzbraniam się przed użyciem PS-a.

Poniższy skrypt niesie ze sobą możliwość pobierania raportów z kontrolerów HP SmartArray z całego środowiska VMware. Można go też wykorzystywać do pobrania raportu z pojedynczej instancji, wtedy nie trzeba pamiętać składni.

Wymaga zainstalowanego PowerShell-a oraz VMware vSphere CLI (proszę nie pomylić z PowerCLI)

Aby wykorzystać, należy utworzyć plik, zamieścić w nim poniższą zawartość i zapisać z rozszerzeniem .ps1

#ESXis - tablica zawierajaca adresy IP serwerow ESXi w cudzysłowie i oddzielonych przecinkami
$ESXis = @("AdresIPESXi1","AdresIPESXi2")
D:
$ScriptPath="D:WorkTechServersScriptsvCLI"
cd $ScriptPath
$Started=get-date -Format dd-MM-yyyy_hh-mm-ss
$Prefix="Reports_"
$DirectoryName = $ScriptPath + $Prefix + $Started
mkdir "$DirectoryName"
cd "$DirectoryName"
C:
cd 'C:Program Files (x86)VMwareVMware vSphere CLIbin'
foreach ($ESXi in $ESXis)
{

Write-Host Trwa generowanie raportu dla serwera: $ESXi
$ReportNamePrefix="AcuReport"
$ReportNameSufffix=".zip"
$ReportName = $ReportNamePrefix + $ESXi + $ReportNameSufffix
$ReportFilePath = $DirectoryName
$Report = $ReportFilePath + "" + $ReportName
Write-Host $Report
.hpssaduesxi.exe --server=$ESXi --user=root --password=HasloROOTaVMWare $Report
}
cd $ScriptPath