Masowa konfiguracja serwerów HP – iLO scripting

HP dostarcza rozwiązanie umożliwiające tworzenie wygodnych skryptów w xml-u do wyświetlania i wprowadzania konfiguracji iLO.

W pierwszej kolejności musimy pobrać HP Lights-Out Configuration Utility i chociaż jest to cała paczka od HP, zawiera tylko jeden plik binarny cpqlocfg.exe i jeden tekstowy ReleaseNotes.txt.

Przy domyślnej konfiguracji instalacji pliki są do znalezienia w:

C:Program Files (x86)HP Lights-Out Configuration Utility

Użyjmy zatem pierwszy raz tego rozwiązania.

 1. Utwórzmy plik: listusers.xml z zawartością
  <RIBCL VERSION="2.0">
  <LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
  <USER_INFO MODE="read">
  <GET_ALL_USERS/>
  </USER_INFO>
  </LOGIN>
  </RIBCL>

Wchodzimy do CommandLine w Windowsie, przechodzimy do katalogu, gdzie zainstalowaliśmy paczkę HP i wykonujemy polecenie

cpqlocfg.exe -f listusers.xml -s AdresIPTwojegoiLO

Aplikacja powinna połączyć się za pomocą podanych w skrypcie poświadczeń i pobrać wyniki. Niestety działa to tylko dla jednego serwera. Aby wykonać polecenia skryptu xml na wielu serwerach najprościej posłużyć się MS PowerShell i małym skryptem, który u siebie nazwałem MassExecuter.ps1,  trzeba tylko za pierwszym razem wprowadzić wszystkie adresy iLO do skryptu.

write-host "Lista dostepnych plikow xml w katalogu:"
dir *.xml | select Name
$ScriptName = Read-Host "
Podaj nazwe pliku, ktory chcesz wykonac na serwerach"
$iLOs = @("10.0.8.12", "10.0.8.13")
foreach ($iLO in $iLOs) {
write-host "Logowanie do serwera: $iLO";
.cpqlocfg.exe -f $ScriptName -s $iLO;
}

Więcej przykładów dostępnych jest w serwisie HP i najłatwiej je odnaleźć po słowie kluczowym: losamplescripts