Zmiana portu administracyjnego w GlassFish v4

Standardowym portem administracyjnym w GlassFishu jest tcp/4848. Z różnych powodów może zajsć potrzeba jego zmiany.
Jest to bardzo proste, gdyż z pomocą przychodzi aplikacja do zarządzania GlassFishem: asadmin. W przykładzie zmienię port 4848 na 4949.

glassfish4/bin/asadmin set configs.config.server-config.network-config.network-listeners.network-listener.admin-listener.port=4949
glassfish4/bin/asadmin stop-domain
#killall java # tylko jeżeli stop-domain nie wykona się poprawnie lub nie będzie chciała wystartować instancja
glassfish4/bin/asadmin stop-domain