Wymiana rsyslog na syslog-ng w CentOS/RHEL 6

W następnych wpisach będę chciał przedstawić wykorzystanie innej wersji sysloga: syslog next generation – syslog-ng.

Tak że teraz przedstawiam jedynie, jak wyłączyć rsyslog, a zainstalować i włączyć syslog-ng w systemie.

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6Server/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
 rpm -i epel-release-6-8.noarch.rpm
 yum search syslog
 yum -y install syslog-ng syslog-ng-libdbi
 chkconfig --list | grep syslog
chkconfig rsyslog off
 chkconfig syslog-ng on
 service rsyslog stop
 service syslog-ng start

Po wykonaniu tych operacji syslog-ng powinien już zapisywać dane na lokalnej maszynie do plików, zamiast rsyslog-a. Aby zweryfikować, wyświetlam zawartość /var/log/messages

tail -n1 /var/log/messages
Sep 14 19:46:35 PRD-1G-LOG-02 syslog-ng[22276]: syslog-ng starting up; version='3.2.5'

Wszystko działa