Konfiguracja SNMP na switchu FC Cisco z systemem SAN-OS

Switche z systemem SAN-OS są już rzadkością, są to stare urządzenia, najcześciej z portami o maksymalnej przepustowości 2Gbps, ale wspierają SNMP w wersji 3. Ponieważ, wczoraj opisałem, jak skonfigurować SNMP z wersji 2c oraz 3 w switchu ethernet, dzisiaj opisuję przełącznik FibreChannel.

snmp-server user SNMPv3 auth md5 4c4712a4141d261ec0ca8f9037950685 priv aes-128 20rFEjkdjd031JKisih25
snmp-server host 10.1.66.1 informs version 3 priv SNMPv3
snmp-server contact TelefonDoAdmina
snmp-server location LokalizacjaSwitcha

I odpytujemy urządzenie za pomocą snmpwalk

snmpwalk -v 3 -l authPriv -u SNMPv3 -a MD5 -A '4c4712a4141d261ec0ca8f9037950685' -x AES -X '20rFEjkdjd031JKisih25' 10.1.66.3:161 SysUptime

Odpowiedź jaką otrzymałem

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (108064) 0:18:00.64

Wszystko działa.