Narzędzia do konfiguracji kontrolerów SmartArray w serwerach HP

Istnieje kilka rozwiązań dostarczanych przez HP umożliwiających konfigurację kontrolerów SmartArray:

 1. HP ORCA – Option ROM Configuration of Arrays
 2. HP ACU – Array Configuration Utility
 3. HP ACU CLI – Array Configuration Utility Command Line Interface
 4. HP SSA – Smart Storage Administrator
 5. HP SSA CLI – Smart Storage Administrator Command Line Interface
 6. HP ADU – Array Diagnostic Utility
 7. HP ADU CLI – Array Diagnostic Utility Command Line Interface
 8. HP SSADU ESXI
 9. HP SSADU CLI
 10. HP Intelligent Provisioning

Opisuję je po kolei.

 1. HP ORCA – Option ROM Configuration of Array
  ORCA dostępna jest spod ustawień ROM-u, aby włączyć to narzędzie, w odpowiednim momencie należy wcisnąć przycisk F8. Myślę, iż zostałoby wyparte przez dużo nowocześniejszy Intelligent Provisioning, zaimplementowany w iLO 4 i nowszym, gdyby nie szybkość jego działania.
  Wciskamy F8, odczekujemy dosłownie chwilę i pojawia się nam niebieskie okno umożliwiające stworzenie, wyświetlenie lub usunięcie konfiguracji macierzy dyskowej, wybór wolumenu z którego chcemy włączyć system operacyjny, zarządzanie kluczami licencyjnymi (starsze wersje) i opcjonalnie konfiguracja pamięci podręcznej kontrolera.
  Dla osoby wykonującej tę czynność setny raz, przygotowanie z tego miejsca serwera do uruchomienia zajmie mniej niż 20 sekund. A dodatkowo, po zapisaniu i wyjściu z konfiguracji serwer wraca do kolejnych etapów uruchamiania się, nie wymagając restartu.
  Moja ocena:
  + Szybkość działania
  + Łatwość obsługi
  – Małe możliwości konfiguracji
 2. HP ACU – Array Configuration Utility
  Bardzo dobre i wygodne narzędzie okienkowe pozwalające na skonfigurowanie większości ustawień kontrolera. Niestety również już przestarzałe, dla najnowszych serwerów zaleca się korzystanie z HP SSA. Dostępne dla Windowsa, Linuksa i spod Intelligent Provisioningu, bootowalnego iso SmartStart, bootowalnego iso Service Pack for ProLiant (SPP).
  Moja ocena:
  + Duże możliwości konfiguracji
  + Łatwość obsługi
  – Trzeba zainstalować w systemie lub włączyć serwer z iso HP lub Intelligent Provisioningu
 3. HP ACU CLI – Array Configuration Utility Command Line Interface
  Prawie to samo narzędzie, co HP ACU, ale umożliwiające konfigurację i wyświetlanie ustawień w trybie tekstowym, wydaje mi się, iż posiada więcej możliwości, niż odpowiednik okienkowy. Dostępne dla Windowsa i Linuksa, oraz spod dystrybucji Linuksa LiveCD: StressLinux.
  Często wykorzystywany do tworzenia skryptów.
  I niestety tak jak odpowiednik okienkowy, również już przestarzałe, dla najnowszych serwerów zaleca się korzystanie z hpssacli
  Moja ocena:
  + Ogromne możliwości konfiguracji
  + Bardzo przyjazna składnia
  + Łatwość obsługi
  + Możliwość wykorzystywania w skryptach
  – Trzeba zainstalować w systemie lub włączyć serwer z iso StressLinux
 4. HP SSA – Smart Storage Administrator
  Najnowsze okienkowe narzedzie do zarządzania kontrolerami dyskowymi HP, te same zalety i te same wady, co HP ACU.
  Moja ocena:
  + Duże możliwości konfiguracji
  + Łatwość obsługi
  – Trzeba zainstalować w systemie lub włączyć serwer z iso HP lub Intelligent Provisioningu
 5. HP SSA CLI – Smart Storage Administrator Command Line Interface
  Najnowsze narzędzie dostępne dla wiersza poleceń, odpowiednik HP ACU CLI, te same wady i te same zalety, z tą różnicą, że hpacucli wspierał jeszcze ESXi 5.0, hpssacli nie i hpssacli nie jest dostępny w StressLinux.
  Moja ocena:
  + Ogromne możliwości konfiguracji
  + Bardzo przyjazna składnia
  + Łatwość obsługi
  + Możliwość wykorzystywania w skryptach
  – Trzeba zainstalować w systemie
 6. HP ADU – Array Diagnostic Utility
  Bardzo stara aplikacja, której nigdy nie spotkałem. Z tego, co wyczytałem jest to składnik HP System Management Homepage, czyli powinna to być aplikacja WEB, z której może skorzystać użytkownik po zalogowaniu do SMH lub HP SIM przy automatycznym sprawdzeniu serwera.
 7. HP ADU CLI – Array Diagnostic Utility Command Line Interface
  Bardzo stare narzędzie, umożliwia wyłącznie wygenerowanie raportu diagnostycznego dla serwisu HP
  Moja ocena:
  + Spełnia swoje zadanie
  + Nieskomplikowane
  – Jedna aplikacja dla jednej funkcji
 8. HP SSADU ESXI
  Narzędzie do użytkowania w ESXi, już sama nazwa polecenia sugeruje, że może być skomplikowanie – hpssaduesxi.
  I tak faktycznie jest.

  1. Na swojej stacji roboczej należy zainstalować VMware vSphere CLI (proszę nie pomylić z popularnym PowerCLI)
  2. także na stacji roboczej należy zainstalować: HP SSADU CLI
  3. Należy skopiować plik binarny hpssaduesxi z C:Program Fileshphpssaduclibin do C:Program Files (x86)VMwareVMware vSphere CLIbin
  4. Teraz trzeba uruchomić VMware vSphere CLI i po jego uruchomieniu przejśc do katalogu bin
   cd /bin
  5. Należy teraz wykonać komendę, która zaloguje się do serwera ESXi po sieci i pobierze raport diagnostyczny dla serwisu HP:
   hpssaduesxi –server=AdresIPHOSTaESXiNieDNS –user=AdminESXi(root) –password=HasloAdministratora ACU_Report_DATA.zip
  6. Do katalogu  C:Program Files (x86)VMwareVMware vSphere CLIbin został ściągnięty i zapisany skompresowany ZIP-em gotowy do wysłania raport ACU.

  Moja ocena:
  + Spełnia swoje zadanie
  + Nie wymaga niczego więcej jak zainstalowanego ESXi z ISO HP
  – Dosyć skomplikowana procedura użytkowania
  – Wymaga zainstalowania na stacji roboczej dwóch aplikacji

 9. HP SSADU CLI
  Aplikacja wyłącznie do generowania raportów, jak w przypadku starego HP ADU.
  Moja ocena:
  + Spełnia swoje zadanie
  + Nieskomplikowane
  – Jedna aplikacja dla jednej funkcji
  – Wymaga instalacji
 10. HP Intelligent Provisioning
  Wykorzystuje HP SSA, plusem jest, iż jest to wbudowane w iLO4 i nowsze.
  Moja ocena:
  + Duże możliwości konfiguracji
  + Łatwość obsługi
  + Nie trzeba nic instalować
  – Zmiany wyłącznie offline-owe.

Czekam na iLO z możliwością generowania raportu z kontrolera, bez użycia systemu.